АФОРИЗМИ И ДРУГИ ЈАДРОВИЗМИ ИЛИ ПРОБЛЕСОЦИ ВО МИСЛАТА II

1. Налудничаво: Не знаат да владеат, а владеат како засекогаш.