38. Ненадејно невреме

Просто е невозможно
да навали ненадејно
какво било невреме
што ќе урниса нешто
или може сѐ создадено,
сѐ создавано
како продолжение
на опстој и жизненост.

Но ете, навали ова
досега од малкумина
знајно,
може од никого,
токму ненадејно:
со татнеж, со црнила,
бессоно, бесмислено,
мрачно, секавично,
безоблично, неверно.

Можно ли е
во вакво ненадејно
невреме
некој да се прибере
во засолн,
па да излезе на бел ден,
на сончевина
дури откога ќе минат,
ќе исчезнат по него
сите страшилишта
на очајот?