48. Барем

Барем да си лична како некогаш.

 

49. Лавиринт

Лавиринт на живот пред изчезнување.

 

50. Едни во други

Едни во други реки без свои корита.

 

51. За правина

За правина меѓу љубови и страсти.

 

52. Предаден

Којзнае од кога предаден на огнови.