111. Трњак

Се вкоренил трњак пред мене.

 

112. Исилен

Кој ли и зошто го исилил човеков?!

 

113. Богатник

Велат дека е богатник, но незнаен.

 

114. Угледна личност

Радо со неа би споделил некое време.

 

115. Надвивање

Полека ги надвива немош годините.