106. Судбинска

Љубовта судбинска во животот.

 

107. Знајни игри

Како дете ги играв игриве на старост.

 

108. Вековити

Дрвја вековити ме обградуваат.

 

109. Надежно

Белки во миг последен заедно.

 

110. Неважности

Неважности последни од мене.