96. Громогласен

За слушање е во сенародно молчание.

 

97. На крај на мачнина

Гадење пред повраќање.

 

98. Подлизурко

Подлизурко скока радосно пред тебе.

 

99. Под честа

Под честа ми е да сум со тебе и за тебе.

 

100. Властољупци

На власт, за власт, доста и со власт.