73. Есенско лисје

Покрило есенско лисје земја плодна.

 

74. Од дамна

Одвај видливи знаци на дамна починати.

 

75. Заносна убавина

Хармонија на природа пред вљубени.

 

76. Најважно за тебе во миг

На крстопат пред твој пат.

 

77. Корен длаби

Длаби корен една мисла за свое време.

 

78. Меѓусебно

Се крепиме меѓусебно во многу години.