116. Напати

Напати виѓавам крај пат стамени луѓе.

 

117. Молсна веда

Конечно молсна веда во црн ден.

 

118. Едикојси

Едикојси стар пее песна за голем ал.

 

119. Штедро време

Да ни трае долго штедрово време.

 

120. Реалија

Мора друга реалија по нашава реалија.