261. Во слава

Во слава на живот со дело Негово.

 

262. Игра и лет

Лет на птици во игра на деца.

 

263.Гајрет

Гајрет има за кон ден по ноќ.

 

264. Собитија

Собитија во предолго трпение.

 

265. Не знае

Мисли дека знае што не знае.