251. Секирација

Ќе видат ли бел ден нашите потомци?

 

252. Птичји пој

Познат ми е појов, но не го научувам.

 

253. Разговор со цвеќе

Долго јас и ти. Уште долго.

 

254. На извор

Од извор пијам да не се изнапијам.

 

255. Те мислам

Што ли правиш во ниедно време?