191. Човек напред

Незапирно со јасна мисла и добрина.

 

192. Од искуство

И знаци и гласови во секој артефакт.

 

193. Не назад

Не тргнај назад во неизвесност.

 

194. Злост

Еден спроти друг против.

 

195. Незнаен

Препознаен незнаен меѓу знајни.