186. Лица

Многу лица негови пред огледало.

 

187. Несогледливи

Несогледливи последици на молк.

 

188. Ближни

Ни ближни ни далечни блиски.

 

189. Матна река

Матна река почна да се бистри.

 

190. Вознемирени

Се откриваат и брзо се соголуваат.