181. Писмо

Писмо за постоење вчера во утре.

 

182. Нежност

Во збор нежност нечујна.

 

183. Траење

Тој трае како да е жив.

 

184. Мудрец

Од него за паметење и постоење.

 

185. Нешто скришно

Има од него нешто вешто скришно.