75. Во бестрага ти со твоите, по наша врвица јас и моите.