74. Ништо во животот нема перспектива без алтернатива.