70. Стар бел дедо:
Нема ништо повредно од чесна и достоинствена живеачка.