68. Ни се мери ни се брои, ама:
Со добро сум давал и правел колку што сум можел, за лошо ми земале и возвраќале многу повеќе.