67. Ова е тоа:
Си живеел, си доживувал, си преживувал, а сега живуркаш како да не си жив.