44. Ај бар на оваа утрина да изиграме безгрижна игра. За конечно бел ден да видиме.