1. Со годините човек станува сè потрпелив, но и подоследен.