1. Драматично време сегашно за голо преживување на умни, учени, опитни, мислечки и творечки личности.