1. Личен пример секогаш. Најпрвин во борба против страховладеење, за слобода и демократија.