1. Богат и моќен ти вели „Биди како јас“, а ти му се потчинуваш.