1. Кој е посилен: надворешниот или внатрешниот непријател? Зависи единствено од кој е со кого и кој колку.