1. Не ќе е за арно на народот штом власта крие од него.