1. Будали на власт за народот со неизвесност и грижи да го збудалат!