1. Арамилак на гадови на власт што не се брои и не се мери, а народот немошен да го сопре.