1. Отсега:
    Никако власт со ќе. Само со веднаш и со до тогаш!