1. Самосвесен, достоен, човечен, простосрдечен, искрен, чесен, доблесен мислител и творец знаен.