1. Јас совреме кажувам, укажувам, докажувам, а по некое време други како од нив дознаено, осознаено, заклучено.
    Ама ако.