88. Несомнено, здравствената мафија е една од најважните, може и најважна во држава на мафија.