87. Мешаш и тресеш глупости, човеку!
Идентитетот не е гордост, туку сушност на постоењето!
И на кој идентитет мислиш?