1. Избирам да починам меѓу скротени зборови во песна.