1. Залудна јунаштина е да живееш, дејствуваш и создаваш чесно во една од најкорумпираните држави на светот.