1. Како тоа секогаш не те разбираат, те разбираат погрешно или ти вадат од контекст?! Да не е оти не мислиш?