720. Се знае колкав е процентот на Албанците во вкупното население на Северна Македонија. Не се знае на Северномакедонците-македонските изроди. Затоа попис!