1. Нема утрешнина за народ кога творците се на маргините на неговото битисување.