1. Став што се темели само на факти и аргументи. Без нив е волунтаризам, манипулација или политикантство.