1. Демократија во политизирана и партизирана држава?! Просто невозможно!