1. Во земја однатре окупирана живот бесмислен и безгласен.