1. Стар бел дедо:
    Море дете, покроце! Секако ќе стигнеш на крајот од својот пат.