1. Матната ќе ве однесе оти без бистра за никого нема живот.