1. Прво чистење и расчистување на просторот со уште време, па потоа нов здрав темел за нова градба.