1. Политичарот најпрви учи од грешки на други за да не прави исти, а потоа да не греши непоправливо.