1. Треба да знаеш многу за да почитуваш добро, вредно и убаво во човек, од човек, на човек.