1. 000. Трошка љубов:
    Дали помислуваш на мене макар во миг на самост?