1. Со години мислев, пишував, правев, создавав. Не престанувам и не ни помислувам да престанам. Ама сè повеќе ме поразува залудноста.