1. До кога ќе му давате на вашиов да ве срамоти сегде и пред кого било?