1. -Како е?
    -За никаде!
    -Каде?
    -Нема каде!