1. Стар бел дедо опоменува:
    Во асолна држава и здраво општество секој граѓанин му припaѓа на народ или малцинство!